نبوت در کلیسا به چه شکل باید باشد+++ نبوت در کلیسا به چه شکل باید باشد؟ +++
نبوت در کلیسا یک عطیه مهم روح القدس میباشد و گاهی در میان ایمانداران شنیده میشود که میگویند"خدا به من گفت که به تو بگویم..."
حال این سوال مطرح میشود که چگونه تشخیص دهیم که آیا آن پیغام از خداهست یا نیست؟؟
پولس رسول ما رادعوت کرد تا از روح القدس طلب عطیه نبوت را نماییم(اول قرنتیان 14: 1). زیرا این فیض ، در خدمت دیگران است و باعث تقویت و تشویق و تسلی دیگران میشود و بنابراین کسی که نبوت میکند سبب تقویت کلیسا میشود(اول قرنتیان 14: 3-4).

شاگردیِ خداوند+++ شاگردیِ خداوند +++ 

ما وقتی که از گناه و شریعت عهد عتیق و قدیمی، توسط خداوند رها و آزاد شدیم، تنها به فیض وارد ملکوت خداوند گشته ایم.
این ملکوت از لحظه ای که کلام خدا وارد قلبمان شد و آن را پذیرفتیم، آغاز شد و در میان ما آمد.

" الحال شما به سبب كلامی كه به شما گفته‌ام پاك هستید." (یوحنا 15: 3)

آزادی یک مسیحی به چه معناست؟


+++ آزادی یک مسیحی به چه معناست؟ +++
با توجه به سوء برداشتهایی که بعضی از دوستان از کلمه «آزادی» دارند، لذا لازم است که این کلمه از دیدگاه عهد جدید بررسی شود.
مسیح قانون آزادی واقعی و کامل را برای همه به ارمغان آورد و همگان را در ایمان و محبت به یکدیگر مصالحه میدهد.
*** او ما را کاملا نجات می دهد. ***
این آزادی مربوط به «گناه» است که مسیح ما را از یوغ آن میرهاند. پولس در رومیان بابهای1-3 به تشریح فرمانروایی و جور و استبداد گناه بر کل جهان می پردازد. 

چگونه ایمان خود را بیافزاییم؟


+++ چگونه ایمان خود را بیافزاییم؟ (به زبان ساده) +++
این سوال هنگامی در ما شکل میگیرد که بخواهیم عاشقانه در خداوند زندگی نماییم. هنگامی که در متون عهد جدید تعمق میکنیم، پی میبریم که مسیح تنها بر اساس ایمان و فروتنی مردم، برای آنها نشانه ها و معجزات نمایان میساخت. 
او به شاگردانش نحوه دعا کردن را می آموزد تا شاگردان بوسیله دعا از خدا چیزی را طلب نمایند.
ما جادوگر نیستیم که با حرکات و صرفا کلماتی خاص، کسی را شفا دهیم یا معجزاتی را آشکار سازیم.

آمادگی برای بازگشت خداوند


+++ آمادگی برای بازگشت خداوند +++ 
در انجیلهای متی، مرقس، لوقا که به انجیلهای نظیر معروف هستند تشویق و ترغیب به بیداری بخش اصلی اندرزی است که مسیح در خاتمه موعظه خود در باب زمان آخر و آمدن پسر انسان(دانیال باب 7) به شاگردانش می دهد(مرقس 13: 33- 37).
«بیدار باشید زیرا که نمیدانید در کدام ساعت خداوند شما می آید» (متی 24 :42)
مسیح برای بیان این موضوع که بازگشت وی غیر قابل پیش بینی است از مقایسه ها و مثلهای گوناگونی استفاده می کند. 

وسوسه


+++ چقدر زیباست که همچون عیسا با وسوسه های تجربه کننده برخورد کنیم، چون ما یک مسیحی هستیم!

در برابر وسوسه ثروت و بدست آوردن مسائل دنیایی(وسوسه پول، شهوت و...) محکم بگوییم: 
«مكتوب است كه انسان به نان(پول، شهوت، اتومبیل آخرین سیستم و...!) فقط زیست نمی كند، بلكه به هر كلمه خدا.»

در برابر وسوسه قدرت و بزرگی و بی رقیب بودن، اعلام کنیم:

آواز عاشقانه خداوند


در هنگامی که آدم و حوا گناه کردند، از خجالت و شرم، خود را در تاریکی و ظلمت مخفی نمودند. 
در آن هنگام پدر آسمانی که قلبش به خاطر عدم وفاداری آنها شکسته بود با صدای بغض آلود گفت: "کجا هستی؟"(پیدایش 3: 9)
چه لحظه تلخی...
آن هنگام که فرزندان محبوب وی، راه خیانت را پیشه گرفتند...
کسی که شبیه او بود و از او بود، راه جدایی را آغاز نمود...
پدر آسمانی قلبش شکست و دردی که آغاز شد
ما خود را با گناه و اشتباهات پی در پی از حاشیه امنیت و رحمت دور نموده ایم.
این ما هستیم که ضرر کرده ایم


خدا میبخشد بشرطی که .....


+++ گذشته شما هرچی كه باشد ، هركاری كه كرده باشید... +++
هركاری كه دائم آن را به رخ شما میكشند ( دروغ، تقلب، ترس، عادتهای بد، نفرت، عصبانیت، تلخی و...) 

هرچی كه هست...
باید بدونید كه خدا كنار شما ایستاده بوده و همه چیز را آشکارا دیده ، همه زندگیتون، همه كارهایتان را دیده!
در تمام لحظاتی که به خاطر ارتکاب گناهی نگران بوده اید که کسی نفهمه.
حتی گهگاهی از او کمک خواستید که گناهتان را جور کند و گیر نیافتید!


اراده خدا


دقت کنیم که اراده خدا را با وسوسه ها و خواسته های خودمان اشتباه نگیریم! گاهی هر راهی که برایمان باز میشود و ظاهرا ایرادی ندارد را اراده خدا میپنداریم!!
دقت کنیم که اولا اراده خدا را بجوییم ، نه اینکه با اراده خودمان بخواهیم خدا را جلال دهیم! چون اگر اراده خدا را انجام دهیم نقش پر رنگ خدا، ثمره های روح القدس، هدیه ها و برکت ها و رحمت های بی کران وی در زندگیمان آشکار میشود و در صورتی که بخواهیم آنطور که فکر میکنیم درست هست خدا را جلال دهیم و یا انتخابی را داشته باشیم، دچار اشتباها وگمراهی ها شده و گاهی به بن بست های زندگی بر میخوریم و آنجاست که نمیدانیم که وعده های خدا کجاست و چرا هیچ راه نجاتی نیست. چون ما از خدا و گله وی دور شدیم و با انتخاب انسانی خود از محدوده حفاظت خدا دور شده و در ندانم کاری خود دچار اشتباهای بیشتر خواهیم شد...

مطلبی تعلیمی در مورد شیطان و ارواح پلید از دیدگاه کتاب مقدس


+=*** مطلبی تعلیمی در مورد شیطان و ارواح پلید از دیدگاه کتاب مقدس***=+
این عقیده از مردم شرق باستان سرچشمه میگیرد که به هزاران نیروی ناشناخته که باعث پلیدیها بودند اعتقاد داشتند.
ادیان بابلی نظام دیو شناسی پیشرفته ای داشتند که از روی آن به اخراج ارواح از دیوزدگان و اشیاء و اماکن جن زده می پرداختند.
این آداب و مراسم جادویی یکی از مهم ترین شیوه های درمانی مردم آن زمان بود، چرا که در آن دوران هر نوع مرض و بیماری را به ارواج خبیثه نسبت میدادند.
عهد عتیق از همان ابتدا بر این نکته صحه می گذارد که چنین موجوداتی وجود دارند.
مثلا: